دانشگاه شهید بهشتی

قهرمانی اصغر ابو و سید رضا صالحی از حراست دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیراب در مسابقات تنیس

تاریخ انتشار: 1395/12/03 10:58 ق.ظ
آقایان اصغر ابو و سیدرضا صالحی از کارکنان حراصغر ابو وصالحی.jpgاست دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیراب در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه­های منطقه 1 کشور در تیمی مقام سوم را کسب نموده اند. همچنین آقای اصغر ابو در انفرادی مقام سوم و دوبل مقام اول را کسب نمود. حراست و کارکنان پردیس زیراب کسب این مقام قهرمانی را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می نماید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پردیس علمی، تحقیقاتی زیراب
تعداد مشاهده: 3,689
اخبار : قهرمانی اصغر ابو و سید رضا صالحی از حراست دانشگاه شهید بهشتی و پردیس زیراب در مسابقات تنیس
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی