دانشگاه شهید بهشتی

ارسال سپاسنامه از پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی برای دکتر اسماعیل شهبازی

تاریخ انتشار: 1396/01/26 08:38 ق.ظ

 پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی خطاب به دکتر اسماعیل شهبازی  استاد ترویج و توسعه، گروه آبادانی روستاها، پارک علمی و تحقیقاتی، دانشکده فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی، به مناسبت عضویّت و همکاری ایشان در هیأت تحریریه دو فصلنامه بوم شناختی سپاسنامه ای را صادر کرده است. تصویر سپاسنامه در ذیل تقدیم می گردد:

سپاسنامه علوم محیطی برای عضویت در هیأت تحریریه  .jpgسپاسنامه علوم محیطی برای عضویت در هیأت تحریریه .jpg

 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پردیس علمی، تحقیقاتی زیراب
تعداد مشاهده: 3,770
اخبار : ارسال سپاسنامه از پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی برای دکتر اسماعیل شهبازی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی