دانشگاه شهید بهشتی

حضور آقای دکتر شهبازی در اولین جشنواره سیر

تاریخ انتشار: 1398/03/26 09:09 ق.ظ

آقای دکتر شهبازی به عنوان استاد پردیس یزیراب دانشگاه شهید بهشتی در روز پنجشنبه 98/3/23 در اولین جشنواره سیر روستای "اتو" شهرستان سوادکوه شرکت و در مراسم امضای "تمبر" سند این جشنواره نیز همکاری نمود. وی همچنین، در مراسم غبارروئی و گل افشانی مزار شهدا، از جمله مرقد شهید جهادگر روستای اتو در هفته جهادکشاورزی شرکت کرد.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پردیس زیراب، جشنواره سیر
منبع خبر پردیس علمی، تحقیقاتی زیراب
تعداد مشاهده: 2,286
اخبار : حضور آقای دکتر شهبازی در اولین جشنواره سیر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی