دانشگاه شهید بهشتی

فهرست برگزیدگان جدید(3) اولیه تسهیلات دانشجویی بنیاد سال تحصیلی 99-98

تاریخ انتشار: 1398/08/18 08:02 ق.ظ

​بنیاد ملی نخبگان فهرست جدید(مربوط به دانشجویان نوورود) برگزیدگان اولیه تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 99 - 98 را مطابق فایل پیوست اعلام نموده است.

با توجه به آن که نتایج اعلام شده صرفاً به معنای تایید اولیه به منظور اطلاع متقاضیان برای برنامه‌ریزی جهت انجام اموری همانند عقد قرارداد آموزش‌یار / همکاری علمی -اجرایی/ فن یار و یا شرکت در طرح شهید احمدی روشن است، در حال حاضر دسترسی ارائه درخواست تسهیلات در سامانة سینا برای معرفی شدگان وجود ندارد و پس از تأیید نهایی برگزیدگان از سوی بنیاد ملی نخبگان دسترسی مذکور ایجاد خواهد شد. گفتنی است در صورت برخورد با ادعا خلاف واقع در هر مرحله از بررسی درخواست‌ها و اعطای تسهیلات و یا تغییر حد نصاب امتیازهای مد نظر برای انتخاب برگزیدگان نهایی، بنیاد حق لغو این تأیید را خواهد داشت. ضمناً یادآور می‌شود اسامی مشمولین جدید و سایر اطلاعی‌های بنیاد ملی نخبگان در خصوص جوایز تحصیلی متعاقباً از همین طریق اعلام خواهد شد.

مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی(3) 99-98

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بنیاد ملی نخبگان، مشمولین جوایز تحصیلی 99-98
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 3,211
اخبار : فهرست برگزیدگان جدید(3) اولیه تسهیلات دانشجویی بنیاد سال تحصیلی 99-98
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی