دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب استاد مشاورانجمن علمی دانشجویی مهندسی برق

تاریخ انتشار: 1398/10/08 10:29 ق.ظ

دکتر مسعود مقدادی نیشابوری طی حکمی به عنوان استاد مشاورانجمن علمی دانشجویی مهندسی برق منصوب شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دانشکده مهندسی برق
منبع خبر دانشکده مهندسی برق
تعداد مشاهده: 143
اخبار : انتصاب استاد مشاورانجمن علمی دانشجویی مهندسی برق
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی