دانشگاه شهید بهشتی

​رتبه دانشگاه شهید بهشتی در رتبه بندی نیچر ایندکس 2020

تاریخ انتشار: 1399/03/07 02:39 ب.ظ

(ماه های بررسی: 1 ژانویه لغایت 31 دسامبر سال 2019)

 هر ساله نیچر ایندکس به رتبه بندی کشورها در سرتاسر جهان بر پایه دستاوردهای پژوهشی آنها در سال گذشته که کیفیت بالایی دارند، می پردازد. نیچر ایندکس با شمارش شمار مقاله­های پدیدآوران در نشریه­های نمایه شده­اش امکان رتبه­ بندی کشورها را بر پایه سه سنجه کلیدی فراهم می کند. این سه سنجه عبارتند از: 1- شمار مقاله­ ها (article count) یا AC یعنی شمار مقاله­های منتشر شده در نشریه­ ها بدون توجه به شمار پدیدآوران 2- شمار کسری (fractional count) یا FC سهم مشارکت هر پدیدآور در نگارش یک مقاله را محاسبه می­کند. کل امتیاز شمار کسری یک مقاله برابر یک است. 3-شمار کسر وزنی (weighted fractional count) یا WFC که به شمار کسر وزن اختصاص می دهد. شمار کسر وزنی ویرایش اصلاح شده شمار کسری است.

در رتبه­ بندی سال 2020، تعداد مقالات در 82 مجله با کیفیت انتشارات نیچر مورد سنجش قرار گرفت.

ده موسسه و دانشگاه برتر دنیا بر اساس این شاخص، از کشورهای چین (3 مورد)، آمریکا(3 مورد)، فرانسه(1 مورد)، آلمان(2مورد) و انگلستان(1مورد) می­باشند. همچنین در بین کشورهای غرب آسیا، ده موسسه و دانشگاه برتر از سرزمین های اشغالی(6 مورد)، عربستان(1مورد)، ایران(1مورد) و ترکیه(2مورد) هستند.

در ایران ده موسسه و دانشگاه برتر بر اساس رتبه­بندی نیچر ایندکس، به ترتیب شامل:

1-پژوهشگاه دانش­های بنیادی 2-دانشگاه شهید بهشتی 3-دانشگاه صنعتی شریف 4-دانشگاه تربیت مدرس 5-دانشگاه فردوسی مشهد 6-دانشگاه شیراز 7-مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه 8-دانشگاه مازندران 9-دانشگاه صنعتی شاهرود 10-دانشگاه آزاد

مقاله­ های اعضای هیئت علمی دانشکده­ فیزیک، پژوهشکده لیزر و پلاسما و پژوهشکده علوم محیطی در این رتبه ­بندی قرار گرفتند.


 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نیچر
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 2,619
اخبار : ​رتبه دانشگاه شهید بهشتی در رتبه بندی نیچر ایندکس 2020
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی