دانشگاه شهید بهشتی

دومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1399/06/11 11:12 ق.ظ

به اطلاع می رساند دومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی در روز پنجشنبه 1399/06/20 رأس ساعت 10 صبح در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمائید. 


آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به شهریورماه سال 1399 (دوره دوم)


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 1,583
اخبار : دومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی