دانشگاه شهید بهشتی

تمدید سنوات ترم هفتم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار: 1399/08/02 03:04 ب.ظ

براساس تصمیم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه با درخواست تمدید سنوات ترم هفتم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال اول 1400-1399 به شرط دفاع از پایان نامه حداکثر تا روز چهارشنبه 27 آبان 1399 با اخذ شهریه مصوب، موافقت شد.


پس از اعلام رسمی تاریخ برگزاری جلسه دفاع از سوی واحد آموزشی به مدیریت خدمات آموزشی، موضوع ایجاد سرترم و ثبت پایان نامه دانشجویان مذکور در سیستم گلستان برای نیمسال اول 1400-1399 بررسی و طبق مقررات اقدام خواهد شد.


با توجه به اینکه مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه، از طریق سیستم آموزشی گلستان و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات صادر می شود، لذا آخرین مهلت ثبت نام درخواست صدور مجوز برگزاری جلسه دفاع، درسیستم گلستان برای این دانشجویان، روز شنبه 24 آبان 1399 است.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تمدید سنوات ترم هفتم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
منبع خبر انجمن سنجش از دور و GIS ایران
تعداد مشاهده: 1,855
اخبار : تمدید سنوات ترم هفتم دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی