دانشگاه شهید بهشتی

زمان پذیرش غیر حضوری متاخرین کارشناسی سال 1399 اعلام شد

تاریخ انتشار: 1399/08/17 09:58 ق.ظ

زمان پذیرش غیر حضوری متاخرین پذیرفته شده در مقطع کارشناسی سال 1399 اعلام  شد.

proffice-1399-08-1701.jpg


 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پذیرش غیر حضوری متاخرین کارشناسی
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 733
اخبار : زمان پذیرش غیر حضوری متاخرین کارشناسی سال 1399 اعلام شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی