اخبار

بسترهای همکاری مشترک با موسسه مهندسی قدرت مسکو MPEI بررسی شد

بسترهای همکاری مشترک با موسسه مهندسی قدرت مسکو MPEI بررسی شد

12898 بازدید
دیدار با دوستـداران زبان فارسـی و ایران شناسـان روس

دیدار با دوستـداران زبان فارسـی و ایران شناسـان روس

12893 بازدید
بازدید رئیس دانشگاه شهید بهشتی از مرکز اسلامی مسکو

بازدید رئیس دانشگاه شهید بهشتی از مرکز اسلامی مسکو

12934 بازدید

پیام ریاست